Vedecký výbor:

prof.Ing.Martin Klimo, PhD., FRI Žilinská univerzita

prof.RNDr.Jozef Širáň, PhD., STU Bratislava

prof.RNDr.Pavol Zlatoš, PhD., FMFI UK Bratislava

doc.RNDr.Edita Máčajová, PhD., FMFI UK Bratislava

doc.RNDr.Martin Mojžiš, PhD., FMFI UK Bratislava

doc.RNDr.Katarína Bachratá, PhD., FRI Žilinská univerzita

 

Organizačný výbor:

doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD., FRI Žilinská univerzita                         

Mgr. Iveta Jančigová, PhD., FRI Žilinská univerzita

Mgr. Renáta Tóthová, FRI Žilinská univerzita