Prezentácie doktorandov a doktorandiek

05.02.2016 15:08

Renáta Tóthová: Modelovanie a optimalizácia toku červených krviniek v konektoroch mikrofludických zariadení (pdf)

Martin Bušík: Ako správne nastaviť simuláciu? (pdf)

Martin Slavík: Simulácia vzniku červenej krvinky z retikulocytu (pdf)

Peter Štrauch: Metódy analýzy a spracovania dát konceptuálnych testov (pdf)

Andrej Gajdoš: Bootstrapové metódy v lineárnych regresných modeloch časových radov (pdf)

Martin Bachratý: Moore-ova hranica a (Cayleyho) grafy (pdf)

Veronika Hucíková: A quest for finding a new map operator (pdf); obrázky regulárnych máp tu a tu

Mojmír Majdiš

Anton Belan

Katarína Čárska

Michal Dibala

(študentka magisterského štúdia) Linda Sabadovičová

(žiak základnej  školy) Marek Mojžiš