Konferencia MIST 2015 (Mathematics in Science and Technologies)  sa uskutočnila,  19.1-24.1.2015

 
Pozvané prednášky:

Lenka Filová: Optimálne navrhovanie experimentov

FMFI UK Bratislava

Jozef Hanč: Modelovanie a neortodoxné riešenie matematických problémov v praxi

PF UPJŠ Košice

Martina Hančová: Analýza časových radov

PF UPJŠ Košice

Rastislav Královič: Informácia a online algoritmy

FMFI UK Bratislava

Martin Klimo: Lúpanie dát memristormi

FRI ŽU Žilina

Michal Kováč: Úvod do genetických kódov (Introduction into genetic codes). 

University of Basel,  University of Oxford

Pavol Zlatoš: O nesúdeliteľných číslach, sadení kvetov, Eulerových súčinoch a zeta funkcii

FMFI UK Bratislava