Výsledky MiST 2014

05.02.2014 00:00

Na konferencii odznelo 7 pozvaných prednášok a 17 vystúpení doktorandov.