Pozvané prednášky

05.02.2016 15:06

Hynek Bachratý: Púpavy na Marse

Jozef Hanč: Kvalitatívna gramotnosť, jej atribúty a rozvoj (pdf)

Sofia Villar: The statistics and optimisation behind the development of new medications and therapies (pdf)

Peter Jacko: Problems and Solutions in the Management of Queueing Systems (pdf)

František Kardoš: Hamiltonian cycles in planar cubic graphs (pdf)

Peter Tarábek: Ako sa so študentami hráme (Starcraft)

Margita Vajsáblová: Aspekty tvorby kartografického zobrazenia

Katarína Pišútová: Online vzdelávanie (pdf)

Martin Mojžiš: Kvantová mechanika a chemická väzba (pdf)

Jan Foniok: Turingovy stroje a problém za milion dolarů

Michal Forišek: Item Response Theory... alebo ako povedať, kto je lepší a čo je ťažšie (pdf)