Bachratá Katarína

Bachratá Katarína

Moje témy:

Počítačové spracovanie reči, Teória vyučovania matematiky, Cell-in-fluid project