Program

Pozvané prednášky:

Hynek Bachratý:        Slnečnice a Fibonacci,

Bronislava Brejová:    Aplikácie skrytých Markovových modelov v bioinformatike

Ivan Cimrák:             Môžu modelovanie a simulácie reálne pomôcť biológom?

Tatiana Jajcayová:     Zovšeobecnené Difference Sets

Edita Máčajová:         Cykly a 1-faktory v kubickych grafoch

Tomáš Vinař:             Ako modelovať evolúciu