Program MiST 2016

programMiST2016_v6.xls (40 kB)

Pozvané prednášky:

potvrdení prednášajúci:

Turingovy stroje a problém za milion dolarů

Michal Forišek, KI FMFI UK

Item Response Theory: ako lepšie hodnotiť, čo je ťažšie a kto je šikovnejší

Katarína Pišútová, UK Bratislava 

Jozef Hanč, PF UPJŠ Košice

Kvantitatívna gramotnosť, jej atribúty a rozvoj

Peter Jacko, Management School, Lancaster University

Problems and solutions in the management of queueing systems

Frantisek Kardoš, Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique, Université Bordeaux

Hamiltonovské kružnice v planárnych kubických grafoch

Martin Mojžiš,   KTFDF FMFI UK Bratislava,

Peter Tarábek, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita

Ako sa so studentmi hrame (Starcraft)

Margita Vajsáblová, Katedra matematiky a deskriptivnej geometrie, Stavebná fakulta STU Bratislava

Aspekty tvorby kartografického zobrazenia

Sofia Villar, MRC Biostatistics Unit, Cambridge Institute of Public Health

The statistics and optimisation behind the development of new medications and therapies