Organizátori a patronát

Konferencia MIST sa koná pod patronátom SMS (Slovenskej matematickej spoločnosti), JSMF(Jednoty slovenských matematikov a fyzikov) a  FRI (Fakulty riadenia a informatiky) Žilinskej univerzity.