účastníci:

 1. Rastislav Lenhardt          phd student, Oxford                               OK
 2. Martin Lukačišin             phd študent, Harvard, Systems Bio          OK
 3. Ľuboš Steskal                postdoc, University of Bergen                  OK
 4. Alena Bachratá              phd student, matfyz BA                            OK
 5. Jakub Zavodny               phd student, University of Oxford             OK
 6. Lenka Matejovičová        MPhil student, Unversity of Cambridge       OK
 7. Martin Bachraty              student, matfyz Blava                               OK
 8. Márius Kádek                 student, FMFI Komenskeho univerzita        OK
 9. Lukáš Konečný               student, FMFI Komenskeho univerzita         OK
 10. Marcel Kucharík             PhD student, Universität Wien                    OK
 11. Jančigová Iveta              PhD student, Univerzita Žilina                   OK
 12. Veronika Hucíková          PhD student, STUBA Bratislava                  OK
 13. Jana Fraasová               PhD student FMFI UK                          OK
 14. Ľubo Toman                  PhD student, Univerzita Žilina       OK
 15. Michal Varga                PhD student, Univerzita Žilina        OK
 16. Kormanová Hanka          PhD student, Univerzita Žilina     OK
 17. Cebecauer Michal         PhD student, Univerzita Žilina      OK
 18. Mintál Miroslav             PhD student, Univerzita Žilina     OK
 19. Hajtmánek Roman        PhD student, Univerzita Žilina     OK
 20. Bundala Daniel             PhD student, Oxford                   OK
 21. Škrovinová Katka        PhD student, STUBA Bratislava    OK
 22. Kochláň Michal          PhD student, Univerzita Žilina       OK
 23. Kováčiková Kristína    phd student, matfyz BA             OK
 24. Mária Benešová         FMFI Komenskeho univerzita    OK
 25. Milan Hejný              PF Karlova univerzita, Praha      OK
 26. Darina Jirotková        PedF Karlova univerzita, Praha  OK
 27. Pavol Brunovský        FMFI Komenskeho univerzita    OK
 28. Pavol Zlatoš              FMFI Komenskeho univerzita    OK
 29. Pavol Quittner           FMFI Komenskeho univerzita    OK
 30. Martin Klimo              Univerzita Zilina                      OK
 31. Jozef Širáň                STUBA, Bratislava                    OK
 32. Martin Mojžiš             FMFI Komenskeho univerzita    OK
 33. Roman Nedela           UMB Banská Bystrica               OK
 34. Táňa Jajcayová         FMFI Komenskeho univerzita    OK
 35. Robert Jajcay            FMFI Komenskeho univerzita   OK
 36. Ivan Cimrák               Univerzita Zilina                      OK
 37. Tomáš Vinař             FMFI Komenskeho univerzita     OK
 38. Jakab Frantisek         TUKE, Košice                        OK
 39. Lamer  Jaroslav          TUKE, Košice                        OK
 40. Binas Mirek               TUKE, Košice                          OK
 41. Katarína Bachratá      Univerzita Zilina                       OK
 42. Hynek Bachratý         Univerzita Zilina                       OK
 43. Peter Novotný           FMFI Komenskeho univerzita     OK