Pripomienky ku konferencii

Napíšte, čo ste nestihli dať na papier

Strava

Dátum: 17.01.2013 | Vložil: Martin Lukačišin

Jedlo bolo fakt silno presolené.

Re:Strava

Dátum: 22.01.2013 | Vložil: Kačka

S kým si sedel pri stole Martin? Alebo si z tých, čo normálne vôbec nesolia? Ale môžeme nabudúce požiadať o menej solenia.

Náročný program

Dátum: 16.01.2013 | Vložil: Katarína Bachratá

Niektoré prednášky boli určené pre príliš úzke publikum. Bolo málo času na diskusie k doktorandským témam.

Pridať nový príspevok